• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp
 • Với mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn, Đảng ủy xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đã triển khai mô hình “Học tập chi bộ bạn”.
 • Hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết
 • 17:34, 04/12/2019
 • Với tinh thần đoàn kết, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong năm 2019, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 • Dân vận sáng tạo, thiết thực
 • 08:53, 04/12/2019
 • Năm 2019, Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây xanh trên địa bàn xã Hòa Mỹ được xếp thứ hai trong 15 địa phương của huyện Phụng Hiệp,
 • Khi phong trào của tuổi trẻ được phát huy
 • 09:08, 29/11/2019
 • Nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Phước, huyện Châu Thành, luôn phát huy vai trò là lực lượng tuổi trẻ, nòng cốt, xung kích trong các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính
 • 09:07, 29/11/2019
 • (HG) - Năm 2019, huyện Long Mỹ thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả; sắp xếp ổn bộ máy cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp và các chức danh khác theo Nghị quyết 01, 02 của HĐND tỉnh.