• Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn
 • 18:46, 24/08/2022
 • Đầu năm đến nay, các phong trào thi đua yêu nước không chỉ được đẩy mạnh thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú mà còn được triển khai trên mọi lĩnh vực, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể nên góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
 • Nhiệm kỳ thành công !
 • 18:41, 24/08/2022
 • Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu đề ra. Đây được xem là nhiệm kỳ rất thành công của chi bộ.
 • Quan tâm tổ chức tốt đại hội chi bộ
 • 08:45, 24/08/2022
 • Cùng với việc rà soát, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời điểm này, các đảng ủy cơ sở ở huyện Phụng Hiệp còn quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc.
 • Thành quả của nhiệm kỳ đầy nỗ lực
 • 19:11, 22/08/2022
 • Nhìn lại kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có thể tự hào vì thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
 • Nhiều kết quả nổi bật
 • 19:01, 22/08/2022
 • Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, chủ động và linh hoạt, Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật trong 7 tháng đầu năm nay.
 • Đạt nhiều kết quả tích cực
 • 19:01, 22/08/2022
 • Với quyết tâm của hệ thống chính trị, trong 7 tháng đầu năm 2022, thành phố Ngã Bảy có nhiều điểm sáng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 • Sẵn sàng đại hội
 • 07:55, 22/08/2022
 • Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đang được tập trung.
 • Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ
 • 07:54, 22/08/2022
 • Xác định công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cấp ủy các cấp trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này.