• Phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo
 • 08:29, 18/03/2020
 • Thông qua việc xây dựng, duy trì và nhân rộng những mô hình điển hình dân vận khéo đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Châu Thành.
 • Nghiêm túc học tập kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội
 • 08:25, 18/03/2020
 • Châu Thành A có 58 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Đến nay, có 2 đảng bộ đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến, đến ngày 10-4, các đơn vị còn lại sẽ thực hiện hoàn thành đại hội.
 • Nghĩa tình quân dân vùng hạn, mặn
 • 08:27, 17/03/2020
 • Bến Tre là nơi thiếu nước ngọt sinh hoạt và nước sản xuất nghiêm trọng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù các cơ quan chức năng của địa phương đã chủ động mua nước từ các nhà máy cấp nước của các tỉnh lân cận vận chuyển về để cung cấp cho người dân, thế nhưng vẫn không đủ. Trước tình hình đó, Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã kịp thời cung cấp miễn phí nước ngọt cho Nhân dân vùng hạn mặn.
 • Chuẩn bị chu đáo, hoạt động ý nghĩa
 • 08:20, 17/03/2020
 • Ngoài văn kiện, nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Vị Thanh còn có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
 • 08:03, 11/03/2020
 • Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Long Mỹ quan tâm thực hiện.