• Những kết quả tích cực trong Tháng công nhân
 • 19:13, 02/06/2020
 • Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với chủ đề về “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.
 • Thiết thực thi đua yêu nước
 • 08:09, 02/06/2020
 • Phong trào thi đua được phát động thực hiện đạt hiệu quả cao đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực của huyện Vị Thủy những năm qua.
 • Công trình biên soạn tâm huyết
 • 09:51, 28/05/2020
 • Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành giai đoạn 1975-2015 là công trình biên soạn tâm huyết, được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lão thành,
 • Thành công từ đại hội đảng cấp cơ sở
 • 07:51, 25/05/2020
 • Đến nay, tất cả 58 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Châu Thành A đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng cũng như chương trình, thời gian quy định của trên.