• Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ
 • Tháng 9-2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Qua thời gian triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
 • 19:54, 03/08/2020
 • Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2015-2020.
 • 90 năm vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng
 • 09:51, 31/07/2020
 • So với thời gian, 90 năm không phải là dài nhưng với Đảng ta, với ngành Tuyên giáo của Đảng, 90 năm là một chặng đường đầy chông gai, hiểm trở nhưng rất đỗi vẻ vang.
 • Tuyên truyền thiết thực, hiệu quả
 • 09:49, 31/07/2020
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh và các xã, phường luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng,
 • Hướng về ngày truyền thống ngành tuyên giáo
 • 09:00, 31/07/2020
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A và các xã, thị trấn trên địa bàn đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020).
 • Phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, tư tưởng
 • 08:58, 31/07/2020
 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc học tập và làm theo Bác tạo được sự thống nhất trong nhận thức lẫn hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ huyện Phụng Hiệp.