• Thiết thực các công trình chào mừng đại hội
 • Đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ra quyết định công nhận và tổ chức gắn biển nhiều công trình để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Thi đua giỏi - về đích sớm
 • 19:03, 24/09/2020
 • Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang luôn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh,
 • Phát huy truyền thống vẻ vang
 • 04:44, 24/09/2020
 • Những cựu chiến binh (CCB) ở huyện Châu Thành A dù tuổi đã cao nhưng vẫn phát huy tốt tinh thần nỗ lực vươn lên, là gương sáng trong nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế gia đình...
 • Thi đua để phát triển
 • 17:36, 23/09/2020
 • Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong tỉnh luôn đẩy mạnh phát động thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của tỉnh trong 5 năm qua.
 • Thực hiện tốt quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
 • 09:05, 23/09/2020
 • (HG) - Trên cơ sở quán triệt Quy định số 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, VIII của Điều lệ Đảng, 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện trên các lĩnh vực còn yếu kém,
 • Vang mãi hào khí 23-9
 • 08:52, 23/09/2020
 • “Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền...”,
 • Luôn thi đua thực hiện những điều có ích
 • 19:54, 22/09/2020
 • Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phát động đều thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 • Hậu Giang chuẩn bị tốt văn kiện và phương án nhân sự khóa mới
 • 05:46, 22/09/2020
 • Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang mới đây, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đều đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng yêu cầu, quy trình, quy định của Trung ương.
 • Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
 • 05:24, 22/09/2020
 • Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện của toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành A nên các phong trào thi đua luôn đạt thành quả tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.