• Linh hoạt trong công tác tuyên truyền
  • 07:41, 13/06/2022
  • Cách thức tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đã được Ban ATGT tỉnh và ngành chức năng linh hoạt thực hiện, từ đó tác động rất lớn đến nhận thức của nhiều người khi tham gia giao thông.