• Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng đường bộ
  • 09:36, 24/10/2022
  • (HG) - Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, những năm qua, ngành giao thông vận tải đã quán triệt thực hiện định hướng “đi trước mở đường” và đạt được nhiều thành quả trong phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ.
  • Chương trình nhân văn, ý nghĩa
  • 09:34, 24/10/2022
  • Mới đây, UBND thành phố Vị Thanh phối hợp với Câu lạc bộ Caravan Doanh nhân tổ chức Chương trình doanh nghiệp đồng hành cùng an toàn giao thông (ATGT) trường học lần thứ 11, mang nhiều nhân văn, ý nghĩa.