• Tăng cường kiểm tra xe chở quá khổ, quá tải
  • 07:41, 17/01/2022
  • Xác định xe chở quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ... nên trong năm qua, ngành chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp để ngăn chặn.
  • Phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu
  • 07:40, 17/01/2022
  • (HG) - Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, thực hiện các nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cầu dân sinh
  • 07:39, 17/01/2022
  • (HG) - Thực hiện công tác xây dựng hạ tầng giao thông, trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Thực hiện tốt công tác thẩm định các dự